ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۱۶۲۱ جعفر تمیز منطقه شش ( نیشابور- زبرخان-میان جلگه ) استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ مهندسی آب نمایش
۱۶۲۲ محمدرضا عباسیان منطقه شش ( نیشابور- زبرخان-میان جلگه ) منطقه شش ( نیشابور- زبرخان-میان جلگه ) ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ صنایع گاز و گازرسانی نمایش
۱۶۲۳ محمدحسن نقدبیشی منطقه شش ( نیشابور- زبرخان-میان جلگه ) استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۶۲۴ هادی هراتی منطقه شش ( نیشابور- زبرخان-میان جلگه ) استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۶۲۵ آرش وثوق منطقه شش ( نیشابور- زبرخان-میان جلگه ) منطقه شش ( نیشابور- زبرخان-میان جلگه ) ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۶۲۶ علیرضا اسدی منطقه شش ( نیشابور- زبرخان-میان جلگه ) منطقه شش ( نیشابور- زبرخان-میان جلگه ) ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۶۲۷ سارا کول سنجرانی منطقه شش ( نیشابور- زبرخان-میان جلگه ) منطقه شش ( نیشابور- زبرخان-میان جلگه ) ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ تعیین نفقه نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir