ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۱۲۱ محمود دلپسند مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۲۲ هاشم رنگ آمیز طوسی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۲۳ علی اکبر روشنی مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۲۴ حسن سعیدی بیلندی مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ حسابداری و حسابرسی نمایش
۱۲۵ محمد سلطانپور مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۲۶ ابراهیم فروزانفر مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۲۷ عباس قندهاریون مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۲۸ فرامرز کلانی مقدم مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۲۹ فرامرز فروتن استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۳/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۳۰ سیدحسین اشرفی شهری مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۳/۲۹ حسابداری و حسابرسی نمایش
۱۳۱ سیدمرتضی اصغری استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۳۲ عبدالرضا توکلی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۳۳ یحیی رحیم زاده مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۳۴ سیدعلی شهرآئینی مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۳۵ رسول اله غلامی مشهد مشهد ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور ثبتی نمایش
۱۳۶ جواد کاظمی مقدم مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۳۷ محمود محبی مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۳۸ منصور محولاتی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۳۹ حسین تبریزی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن نمایش
۱۴۰ حسین قویدل استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ تاسیسات ساختمانی نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مجتبی اسدآبادی محمدصادق دادمهر جمشید شیبانی
كشاورزی و منابع طبیعی
علی اکبر روشنی
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir