ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۱۲۱ فرامرز کلانی مقدم مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۲۲ فرامرز فروتن استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۳/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۲۳ سیدحسین اشرفی شهری مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۳/۲۹ حسابداری و حسابرسی نمایش
۱۲۴ سیدمرتضی اصغری استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۲۵ عبدالرضا توکلی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۲۶ یحیی رحیم زاده مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۲۷ سیدعلی شهرآئینی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۲۸ رسول اله غلامی مشهد مشهد ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور ثبتی نمایش
۱۲۹ جواد کاظمی مقدم مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۳۰ محمود محبی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۳۱ منصور محولاتی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۳۲ حسین تبریزی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن نمایش
۱۳۳ حسین قویدل استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ تاسیسات ساختمانی نمایش
۱۳۴ میرمحمدعلی خزاعی مشهد مشهد ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۳۵ یوسف خوش منظر مشهد مشهد ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ امور ثبتی نمایش
۱۳۶ جمال داودزاده مشهد مشهد ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ تشخیص خط و اصالت امضاء نمایش
۱۳۷ مهدی زمانی مشهد استان خراسان ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۳۸ اسماعیل صحرانورد مشهد استان خراسان ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۳۹ رضا نیک فرجام مشهد مشهد ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ تشخیص خط و اصالت امضاء نمایش
۱۴۰ غلامرضا رستگار مقدم استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۲/۰۹/۱۶ امور گمرکی نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
سعید پیرایش شیرازی علیرضا احمدی نیت مجید فرزین
كشاورزی و منابع طبیعی
عبداله ملافیلابی
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir