ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۱۰۱ حسین کریمی حسینی استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ مهندسی آب نمایش
۱۰۲ نصیر گیفانی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۰۳ مهدی مدرس اول استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
۱۰۴ حسن نجفی سمنانی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۰۵ مجتبی اسدآبادی مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۰۶ سعید اشرف پور مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۰۷ سعید باباخانی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۰۸ رحمان باغبان نژاد مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ چاپ و چاپخانه نمایش
۱۰۹ حسن تقوائی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۰ محمدرضا حسین نژاد مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۱ رحیم خسروشاهی مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ نساجی و رنگرزی نمایش
۱۱۲ محمود دلپسند مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۳ هاشم رنگ آمیز طوسی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۴ علی اکبر روشنی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۵ حسن سعیدی بیلندی مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ حسابداری و حسابرسی نمایش
۱۱۶ محمد سلطانپور مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۷ ابراهیم فروزانفر مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۸ عباس قندهاریون مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۹ فرامرز کلانی مقدم مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۲۰ فرامرز فروتن استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۳/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
سعید باباخانی حمیدرضا میرحسینی موسوی
كشاورزی و منابع طبیعی
حجت حضرتی
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir