ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۱۰۱ امیدرضا بیگدلی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۰۲ محسن تجلی نژاد استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كامپیوتر و فناوری اطلاعات نمایش
۱۰۳ علی جعفری استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور بازرگانی نمایش
۱۰۴ علی اصغر خطیب استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
۱۰۵ عطااله شاپوری استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۰۶ حسن صادقپور مقدم استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق و الکترونیک و مخابرات نمایش
۱۰۷ حسین کریمی حسینی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ مهندسی آب نمایش
۱۰۸ نصیر گیفانی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۰۹ مهدی مدرس اول استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
۱۱۰ حسن نجفی سمنانی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۱۱ مجتبی اسدآبادی مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۲ سعید اشرف پور مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۳ سعید باباخانی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۴ رحمان باغبان نژاد مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ چاپ و چاپخانه نمایش
۱۱۵ حسن تقوائی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۶ محمدرضا حسین نژاد مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۷ رحیم خسروشاهی مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ نساجی و رنگرزی نمایش
۱۱۸ محمود دلپسند مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۹ هاشم رنگ آمیز طوسی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۲۰ علی اکبر روشنی مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مسعود سالیانی شهرام نیکخواه غلامرضا حق دوست
كشاورزی و منابع طبیعی
علی اکبر روشنی
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir