ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال تلگرام
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۱۰۱ حسن نجفی سمنانی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۰۲ مجتبی اسدآبادی مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۰۳ سعید اشرف پور مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۰۴ سعید باباخانی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۰۵ رحمان باغبان نژاد مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ چاپ و چاپخانه نمایش
۱۰۶ حسن تقوائی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۰۷ محمدرضا حسین نژاد مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۰۸ رحیم خسروشاهی مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ نساجی و رنگرزی نمایش
۱۰۹ محمود دلپسند مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۰ هاشم رنگ آمیز طوسی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۱ علی اکبر روشنی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۲ حسن سعیدی بیلندی مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ حسابداری و حسابرسی نمایش
۱۱۳ محمد سلطانپور مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۴ ابراهیم فروزانفر مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۵ عباس قندهاریون مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۶ فرامرز کلانی مقدم مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۷ فرامرز فروتن استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۳/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۱۸ سیدمرتضی اصغری استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۱۹ عبدالرضا توکلی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۲۰ یحیی رحیم زاده مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir