ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۱۰۱ عطااله شاپوری استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۰۲ حسن صادقپور مقدم استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق و الکترونیک و مخابرات نمایش
۱۰۳ حسین کریمی حسینی استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ مهندسی آب نمایش
۱۰۴ نصیر گیفانی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۰۵ مهدی مدرس اول استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
۱۰۶ حسن نجفی سمنانی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۰۷ مجتبی اسدآبادی مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۰۸ سعید اشرف پور مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۰۹ سعید باباخانی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۰ رحمان باغبان نژاد مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ چاپ و چاپخانه نمایش
۱۱۱ حسن تقوائی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۲ محمدرضا حسین نژاد مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۳ رحیم خسروشاهی مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ نساجی و رنگرزی نمایش
۱۱۴ محمود دلپسند مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۵ هاشم رنگ آمیز طوسی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۶ علی اکبر روشنی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۷ حسن سعیدی بیلندی مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ حسابداری و حسابرسی نمایش
۱۱۸ محمد سلطانپور مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۹ ابراهیم فروزانفر مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۲۰ عباس قندهاریون مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
سعید پیرایش شیرازی علیرضا احمدی نیت مجید فرزین
كشاورزی و منابع طبیعی
عبداله ملافیلابی
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir