ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۱۰۱ محمدحسن امینی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۰۲ حمید امینیان استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۰۳ سیدعلی بدیعی خیرآبادی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور ثبتی نمایش
۱۰۴ امیدرضا بیگدلی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۰۵ محسن تجلی نژاد استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كامپیوتر و فناوری اطلاعات نمایش
۱۰۶ علی جعفری استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور بازرگانی نمایش
۱۰۷ علی اصغر خطیب استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
۱۰۸ عطااله شاپوری استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۰۹ حسن صادقپور مقدم استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق و الکترونیک و مخابرات نمایش
۱۱۰ حسین کریمی حسینی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ مهندسی آب نمایش
۱۱۱ نصیر گیفانی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۱۱۲ مهدی مدرس اول استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
۱۱۳ حسن نجفی سمنانی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۱۴ مجتبی اسدآبادی مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۵ سعید اشرف پور مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۶ سعید باباخانی مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱۷ رحمان باغبان نژاد مشهد مشهد ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ چاپ و چاپخانه نمایش
۱۱۸ حسن تقوائی مشهد استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱۹ محمدرضا حسین نژاد مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۲۰ رحیم خسروشاهی مشهد سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ نساجی و رنگرزی نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مجتبی اسدآبادی محمدصادق دادمهر جمشید شیبانی
كشاورزی و منابع طبیعی
علی اکبر روشنی
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir