ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۸۱ جمشید داودی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۰۷/۱۵ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۸۲ محمدابراهیم خلیل زاده استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ تاسیسات ساختمانی نمایش
۸۳ علی شنوائی عباسی مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ حسابداری و حسابرسی نمایش
۸۴ عباس احمدیان استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ حسابداری و حسابرسی نمایش
۸۵ یونس نبی زاده اصل استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۰/۰۹/۱۱ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
۸۶ جواد میرصادقی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۱۰/۰۲ تاسیسات ساختمانی نمایش
۸۷ غلام محمد باغدار مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۲ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۸۸ علیرضا احمدی نیت مشهد مشهد ۱۳۸۰/۱۰/۰۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۸۹ علیرضا اسعدی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ حسابداری و حسابرسی نمایش
۹۰ جمشید شاهرخی استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ حسابداری و حسابرسی نمایش
۹۱ حمیدرضا خسروان استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۱۱/۰۷ محصولات دامی نمایش
۹۲ علی اصغر احمدی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ امور گمرکی نمایش
۹۳ سیدکمال الدین رئوف استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ حوادث ناشی از کار نمایش
۹۴ محمدحسن امینی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۹۵ حمید امینیان استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۹۶ سیدعلی بدیعی خیرآبادی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور ثبتی نمایش
۹۷ امیدرضا بیگدلی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۹۸ محسن تجلی نژاد استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كامپیوتر و فناوری اطلاعات نمایش
۹۹ علی جعفری استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ امور بازرگانی نمایش
۱۰۰ علی اصغر خطیب استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
سعید پیرایش شیرازی علیرضا احمدی نیت مجید فرزین
كشاورزی و منابع طبیعی
عبداله ملافیلابی
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir