ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۸۱ محمدعلی مقرنسی مشهد مشهد ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۸۲ علی شاهی استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۹/۰۸/۲۸ لوازم خانگی و اداری نمایش
۸۳ علی رباط سرپوشی استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۸۴ سیدمحمد امیدخدا استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۹/۱۰/۱۸ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۸۵ احمد عراقی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۰/۰۳/۰۶ حسابداری و حسابرسی نمایش
۸۶ احمد زمانیان استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۰۶/۰۴ صنایع گاز و گازرسانی نمایش
۸۷ کاظم صادق زاده مشهد سطح کشور ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ لوازم خانگی و اداری نمایش
۸۸ جمشید داودی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۰/۰۷/۱۵ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۸۹ محمدابراهیم خلیل زاده استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ تاسیسات ساختمانی نمایش
۹۰ علی شنوائی عباسی مشهد سطح کشور ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ حسابداری و حسابرسی نمایش
۹۱ عباس احمدیان استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ حسابداری و حسابرسی نمایش
۹۲ یونس نبی زاده اصل استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۰/۰۹/۱۱ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
۹۳ جواد میرصادقی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۰/۱۰/۰۲ تاسیسات ساختمانی نمایش
۹۴ غلام محمد باغدار مشهد سطح کشور ۱۳۸۰/۱۰/۰۲ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۹۵ علیرضا احمدی نیت مشهد مشهد ۱۳۸۰/۱۰/۰۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۹۶ علیرضا اسعدی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ حسابداری و حسابرسی نمایش
۹۷ جمشید شاهرخی استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ حسابداری و حسابرسی نمایش
۹۸ حمیدرضا خسروان استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۱۱/۰۷ محصولات دامی نمایش
۹۹ علی اصغر احمدی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ امور گمرکی نمایش
۱۰۰ سیدکمال الدین رئوف استان خراسان سطح کشور ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ حوادث ناشی از کار نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مجتبی اسدآبادی محمدصادق دادمهر جمشید شیبانی
كشاورزی و منابع طبیعی
علی اکبر روشنی
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir