ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۶۱ غلامعلی رخشانی فر استان خراسان استان خراسان ۱۳۷۶/۱۱/۱۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۶۲ علیرضا کبریایی استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۶/۱۱/۱۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۶۳ محمدرضا شهابی نژاد استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۷/۰۶/۰۸ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۶۴ محمدمهدی شهاب الدین مشهد سطح کشور ۱۳۷۸/۰۸/۰۹ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۶۵ محمود خواجه ایم مقدم استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۸/۰۹/۲۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۶۶ حسین خردمند نژاد مشهد سطح کشور ۱۳۷۸/۰۹/۲۸ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۶۷ حسین کامران استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۶۸ محسن بهزادی فر استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۸/۱۱/۱۰ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۶۹ سیدعباس امیری پور استان خراسان استان خراسان ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۷۰ محمدرضا باقری گرکانی استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۷۱ سیدعلی اکبر حسینیان استان خراسان استان خراسان ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۷۲ حمید اسماعیلی استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۹/۰۳/۲۲ مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن نمایش
۷۳ محمداسماعیل افسرپناه استان خراسان استان خراسان ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ دامپروری و دامپزشکی نمایش
۷۴ محمدعلی مقرنسی مشهد مشهد ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۷۵ علی شاهی استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۷۹/۰۸/۲۸ لوازم خانگی و اداری نمایش
۷۶ علی رباط سرپوشی استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۷۷ سیدمحمد امیدخدا استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۷۹/۱۰/۱۸ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۷۸ احمد عراقی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۰۳/۰۶ حسابداری و حسابرسی نمایش
۷۹ احمد زمانیان استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۰۶/۰۴ صنایع گاز و گازرسانی نمایش
۸۰ کاظم صادق زاده مشهد استان خراسان ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ لوازم خانگی و اداری نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
سعید پیرایش شیرازی علیرضا احمدی نیت مجید فرزین
كشاورزی و منابع طبیعی
عبداله ملافیلابی
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir