ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال تلگرام
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۶۱ حسین کامران استان خراسان استان خراسان ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۶۲ محسن بهزادی فر استان خراسان استان خراسان ۱۳۷۸/۱۱/۱۰ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۶۳ سیدعباس امیری پور استان خراسان استان خراسان ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۶۴ محمدرضا باقری گرکانی استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۶۵ سیدعلی اکبر حسینیان استان خراسان استان خراسان ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۶۶ حمید اسماعیلی استان خراسان استان خراسان ۱۳۷۹/۰۳/۲۲ مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن نمایش
۶۷ محمداسماعیل افسرپناه استان خراسان استان خراسان ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ دامپروری و دامپزشکی نمایش
۶۸ محمدعلی مقرنسی مشهد مشهد ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۶۹ علی شاهی استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۷۹/۰۸/۲۸ لوازم خانگی و اداری نمایش
۷۰ علی رباط سرپوشی استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۷۱ سیدمحمد امیدخدا استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۷۹/۱۰/۱۸ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۷۲ احمد عراقی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۰۳/۰۶ حسابداری و حسابرسی نمایش
۷۳ احمد زمانیان استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۰۶/۰۴ صنایع گاز و گازرسانی نمایش
۷۴ کاظم صادق زاده مشهد استان خراسان ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ لوازم خانگی و اداری نمایش
۷۵ جمشید داودی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۰۷/۱۵ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۷۶ مجید برادران رحیمی استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ محصولات دامی نمایش
۷۷ محمدابراهیم خلیل زاده استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ تاسیسات ساختمانی نمایش
۷۸ علی شنوائی عباسی مشهد سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ حسابداری و حسابرسی نمایش
۷۹ عباس احمدیان استان خراسان استان خراسان ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ حسابداری و حسابرسی نمایش
۸۰ یونس نبی زاده اصل استان خراسان سطح کشور بغیر از تهران ۱۳۸۰/۰۹/۱۱ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir