ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۴۱ سیدهاشم رفعتی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۷/۰۸/۰۱ مهندسی آب نمایش
۴۲ محمود نصرتی استان خراسان استان خراسان ۱۳۶۷/۰۸/۰۸ حسابداری و حسابرسی نمایش
۴۳ مسیح قاضیانی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۴۴ سیروس همامی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۸/۰۲/۰۳ حسابداری و حسابرسی نمایش
۴۵ تقی وحدتی نیا استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۹/۰۴/۲۴ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۴۶ محمد افشین استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۴۷ قاسم بهمن بیجاری استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۹/۰۷/۱۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۴۸ شاپور اورعی زارع استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۹/۰۷/۱۵ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۴۹ مهدی نقیبی بیدختی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۹/۱۰/۲۳ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۵۰ محمدحسن سازگارنیا استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۹/۱۱/۱۴ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۵۱ مسعود سالیانی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۵۲ گودرز فضلی راد استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۵۳ مصطفی گشایشی اول استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۹/۱۲/۱۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۵۴ محمد محمودی استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۰/۰۲/۰۱ حسابداری و حسابرسی نمایش
۵۵ محمدتقی باقریان استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۰/۰۲/۰۸ تاسیسات ساختمانی نمایش
۵۶ محمدعلی قیاس حدادان استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۰/۰۷/۱۴ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۵۷ ایرج امیری استان خراسان استان خراسان ۱۳۷۰/۱۰/۱۵ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۵۸ سیدعلی اصغر حسینی استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۱/۰۶/۲۲ مهندسی آب نمایش
۵۹ هاشم خواجه کرم الدین استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۳/۱۱/۱۶ حسابداری و حسابرسی نمایش
۶۰ محمد حسین آبادی استان خراسان سطح کشور ۱۳۷۳/۱۲/۰۷ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مجتبی اسدآبادی محمدصادق دادمهر جمشید شیبانی
كشاورزی و منابع طبیعی
علی اکبر روشنی
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir