ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۲۱ آبان سخاوت مهر استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۲/۰۸/۱۵ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۲ پرویز قوام استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۳/۰۳/۲۰ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۳ فرخزاد محسنی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۳/۰۹/۲۵ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۴ جواد صبوری معمار استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۳/۱۰/۰۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۵ محمدباقر گنجعلیخان استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۳/۱۰/۰۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۶ مجتبی عاملی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۴/۰۴/۰۲ حسابداری و حسابرسی نمایش
۲۷ احمدرضا عزیزی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۶/۰۷/۲۶ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۲۸ عباس جوادی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۶/۱۱/۱۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۹ عبداله حسامی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۳۰ توفیق فغانی همدانی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۶/۱۲/۱۶ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۳۱ پرویز روحی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۷/۰۱/۲۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۳۲ جعفر اشکان استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۷/۰۳/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۳۳ مسعود حفاظی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۷/۰۸/۰۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۳۴ سیدهاشم رفعتی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۷/۰۸/۰۱ مهندسی آب نمایش
۳۵ محمود نصرتی استان خراسان استان خراسان ۱۳۶۷/۰۸/۰۸ حسابداری و حسابرسی نمایش
۳۶ مسیح قاضیانی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۳۷ سیروس همامی استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۸/۰۲/۰۳ حسابداری و حسابرسی نمایش
۳۸ تقی وحدتی نیا استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۹/۰۴/۲۴ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۳۹ محمد افشین استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۴۰ قاسم بهمن بیجاری استان خراسان سطح کشور ۱۳۶۹/۰۷/۱۱ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
سعید پیرایش شیرازی علیرضا احمدی نیت مجید فرزین
كشاورزی و منابع طبیعی
عبداله ملافیلابی
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir