ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال تلگرام
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۲۰۱ محمدحسن زاهدی اول مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۲۰۲ محمدرضا سعیدی پور مشهد مشهد ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۰۳ محمود شریف آبادی مقدم مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۰۴ رحمان علیان لله مرزی مشهد مهمان تهران ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۰۵ عزیزاله فرازی مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۲۰۶ داریوش فرهنگی مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۰۷ جواد کبیری مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ امور بازرگانی نمایش
۲۰۸ هادی کفیلی مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۰۹ عبداله ملافیلابی مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۲۱۰ رضا موسوی نیا مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۱۱ محمد نامدار مقدم مشهد مشهد ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ محصولات دامی نمایش
۲۱۲ مجید نایب زاده مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات نمایش
۲۱۳ مهدی هوشمند نقاشان مشهد استان خراسان ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۲۱۴ مسعود خلیلی مشهد استان خراسان ۱۳۸۴/۰۷/۲۹ كامپیوتر و فناوری اطلاعات نمایش
۲۱۵ محمدناصر ابراهیمی زاده مشهد استان خراسان ۱۳۸۴/۰۹/۲۷ معادن نمایش
۲۱۶ حمیدرضا بیات مختاری مشهد مشهد ۱۳۸۴/۰۹/۲۷ مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن نمایش
۲۱۷ علیرضا خادم پیر مشهد استان خراسان ۱۳۸۴/۰۹/۲۷ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۲۱۸ حسین خرسند بهشتی مشهد مشهد ۱۳۸۴/۰۹/۲۷ گیاهپزشکی و تشخیص آفات نمایش
۲۱۹ عباس دقیقی اصلی مشهد مشهد ۱۳۸۴/۰۹/۲۷ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۲۲۰ مصطفی رئوفی پور مشهد استان خراسان ۱۳۸۴/۰۹/۲۷ حسابداری و حسابرسی نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir