ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۱ محمدحسن حاجی زاده مهمان طرقبه شاندیز سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۲ هادی معادیخواه منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) سطح کشور ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ حسابداری و حسابرسی نمایش
۳ محمد دهقانپور مهمان منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۴ سیدحمید فیروزه مهمان قوچان مهمان قوچان ۱۳۸۶/۰۴/۱۴ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۵ علی محمد اسدی مهمان نیشابور استان خراسان ۱۳۸۸/۰۴/۱۸ حوادث ناشی از کار نمایش
۶ علیرضا بابائی منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) استان خراسان ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ تاسیسات ساختمانی نمایش
۷ محمدرضا سلطانی مهمان قوچان مهمان قوچان ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ تاسیسات ساختمانی نمایش
۸ مهدی روشندل منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) استان خراسان ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ حوادث ناشی از کار نمایش
۹ تورج غلامشاهی منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) استان خراسان ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۰ سینا کاظمیان منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۱ مهدی چکنه مهمان قوچان استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۲ فرهاد کوه کن مهمان طرقبه شاندیز استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ حسابداری و حسابرسی نمایش
۱۳ احمد نوذری مهمان نیشابور مهمان نیشابور ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۴ حمیدرضا محقق رفیق منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ تاسیسات ساختمانی نمایش
۱۵ محمدحسین صابری مهمان طرقبه شاندیز مهمان طرقبه شاندیز ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۶ سیدمهدی باقرزاده حسنیان مهمان قوچان استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۷ مرتضی فیروزی مهمان نیشابور مهمان نیشابور ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۸ محمد ملاحسن زاده مهمان سرخس استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۹ محمد ذوقی بجستان بجستان ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۲۰ جواد برابی استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۰/۰۷/۲۹ مهندسی آب نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
راه و ساختمان و نقشه برداری
مسیح قاضیانی غلامرضا صادقی فاضل محمدعلی نوائی فر
كشاورزی و منابع طبیعی
محمودرضا نبی زاده مروست
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir