ورود کاربران
ثبت نام
اتوماسیون اداری
ایمیل اداری
کانال سروش
نرم افزار موبایل
جستجوی کارشناسان
ردیف نام نام خانوادگی حوزه جغرافیایی حوزه فعالیت تاریخ اخذ پروانه رشته کارشناسی نمایش
۱ محمدحسن حاجی زاده مهمان طرقبه شاندیز سطح کشور ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۲ محمد دهقانپور مهمان منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) سطح کشور ۱۳۸۳/۰۷/۲۲ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۳ سیدحمید فیروزه مهمان قوچان مهمان قوچان ۱۳۸۶/۰۴/۱۴ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۴ علی محمد اسدی مهمان نیشابور استان خراسان ۱۳۸۸/۰۴/۱۸ حوادث ناشی از کار نمایش
۵ علیرضا بابائی منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) استان خراسان ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ تاسیسات ساختمانی نمایش
۶ محمدرضا سلطانی مهمان قوچان مهمان قوچان ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ تاسیسات ساختمانی نمایش
۷ مهدی روشندل منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) استان خراسان ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ حوادث ناشی از کار نمایش
۸ تورج غلامشاهی منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) استان خراسان ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۹ سینا کاظمیان منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۰ مهدی چکنه مهمان قوچان استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۱ فرهاد کوه کن مهمان طرقبه شاندیز استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ حسابداری و حسابرسی نمایش
۱۲ احمد نوذری مهمان نیشابور مهمان نیشابور ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ امور وسائط نقلیه موتوری زمینی نمایش
۱۳ حمیدرضا محقق رفیق منطقه دو*(طرقبه-شاندیز-چناران-فریمان) استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ تاسیسات ساختمانی نمایش
۱۴ محمدحسین صابری مهمان طرقبه شاندیز مهمان طرقبه شاندیز ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۵ سیدمهدی باقرزاده حسنیان مهمان قوچان استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۶ مرتضی فیروزی مهمان نیشابور مهمان نیشابور ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۷ محمد ملاحسن زاده مهمان سرخس استان خراسان بغیر از مشهد ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ راه و ساختمان و نقشه برداری نمایش
۱۸ محمد ذوقی بجستان بجستان ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
۱۹ جواد برابی استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۰/۰۷/۲۹ مهندسی آب نمایش
۲۰ ناصر محسنی میبدی استان خراسان سطح کشور ۱۳۵۲/۰۱/۱۸ كشاورزی و منابع طبیعی نمایش
لیست کارشناسان کشیک جهت وثائق
لینک های مفید
آدرس و تلفن :

مشهد - میدان استقلال- ضلع شمال شرقی (فردوسی ۲۳) - پلاک ۳۷۷

۰۵۸۲ ۶۰۸ ۰۵۱۳ - ۲۲۱۳ ۶۰۲ ۰۵۱۳

۰۰۵۷ ۶۰۶ ۰۵۱۳

info-at-khorasankarshenas.ir